Regulamin

 1. Oddanie firany/zasłony do pralni jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu pralni przez klienta.
 2. Pralnia przyjmuje do prania/czyszczenia firany/zasłony itp., jednocześnie zobowiązując się wykonać usługę zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi na powierzonej dekoracji okiennej. Przy oddawaniu dekoracji do prania klient zobowiązany jest do poinformowania o wszelkich nietypowych zabrudzeniach oraz o wcześniejszych próbach ich usunięcia lub samodzielnego zapierania (rodzaj użytych środków).
 3. Dekoracje używane oraz nie posiadające oznakowania fabrycznego co do sposobu prania/czyszczenia przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.
 4. Wysokość opłat z tytułu świadczonych przez pralnię usług określa cennik pralni. W przypadku artykułów nieobjętych cennikiem, cenę za usługę ustala się każdorazowo indywidualnie z Klientem.
 5. Standardowy termin wykonania usługi wynosi 7 dni, jednakże usuwanie uporczywych zabrudzeń lub usuwanie przykrych zapachów może wydłużyć czas wykonania usługi do 10 dni. Pralnia może wydłużyć czas wykonania usługi do 14 dni również bez podania przyczyny.
 6. Ekspresowa usługa prania trwa 3 dni i jest ona płatna dodatkowo 20%.
 7. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z dekoracji, w szczególności plam z farb, bejcy, flamastrów, rdzy, wina, kawy i herbaty, zacieków po zalaniu oraz innych silnych barwników (tanina, tłuszcze, napoje energetyzujące) pomimo użycia profesjonalnych maszyn i środków. Skuteczność procesu czyszczenia zależy od pochodzenia plam, ewentualnych prób ich wcześniejszego samodzielnego usuwania przez Klienta, rodzaju materiału oraz czasu w którym dekoracje były narażone na zanieczyszczenia.
 8. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia niepożądanych zapachów.
 9. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w oddanych dekoracjach, których nie można było przewidzieć przed wykonaniem usługi np. wynikających z niedostatecznej trwałości materiałów lub kolorów, kurczenia się tkanin bądź jakości klejenia/szycia materiału z którego są wykonane.
 10. Na oddanych do czyszczenia dekoracjach w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych mogą pozostać obszary o jaśniejszych/ciemniejszych odcieniach. W miejscach intensywnie użytkowanych dekoracje mogą ulec zniszczeniu oraz przebarwieniu.
 11. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu ukrytych wad dostarczonego przedmiotu np. rozpruć, pęknięć, uszkodzeń materiału.
 12. Pralnia może odmówić wykonania usługi przed przyjęciem dekoracji lub odstąpić od umowy w zakresie wykonania usługi gdy jej wykonanie okaże się niemożliwe z przyczyn technologicznych lub z uwagi na stan fizyczny dekoracji.
 13. Powierzone dekoracje wydawane są wyłącznie po okazaniu dowodu przyjęcia a w przypadku jego zagubienia po podaniu przez Klienta danych pozwalających na identyfikację zlecenia.
 14. Prawo do reklamacji usługi przysługuje wyłącznie w momencie odbioru dekoracji. Odebranie dekoracji oznacza zaakceptowanie jakości usługi. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń w chwili odbioru dekoracji oznacza brak zastrzeżeń ze strony klienta co do jakości wykonanej usługi i nie może stanowić w przyszłości podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.
 15. W przypadku zawinionego zniszczenia lub uszkodzenia dekoracji odszkodowanie dla Klienta stanowić może wyłącznie kwota będąca równowartością przedmiotu w chwili oddania go do pralni. W sytuacjach spornych wartość przedmiotu określi rzeczoznawca, przy czym koszty ekspertyzy pokrywają strony sporu po połowie.
 16. Klient jest zobowiązany do podania numeru telefonu w celu zapewnienia kontaktu w sprawie zamówienia. Zlecając usługę klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy. Administratorem danych osobowych jest STUDIO DEKORACJI OKIEN „JOANNA” Agnieszka Garczyńska ul. Głogowska nr 163, 60126 Poznań. Podanie przez klienta danych jest dobrowolne jednak konieczne w celu wykonania usługi. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych, ich poprawiania, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
 17. We wszystkich innych przypadkach nie objętych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 18. Klienci zlecając usługę potwierdzają zapoznanie się z warunkami regulaminu, jednocześnie wyrażając swoją zgodę na ich zastosowanie w sprawach spornych. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej.